Tag: compacted clay liner

Posted in Usługi

Landfill capping

Landfill capping

Rodzaje geokompozytów oraz ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone spośród minimum dwóch faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) oraz jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geosynthetics clay liner służy do poprawy właściwości fizycznych oraz mechanicznych gleby lub skały. Rodzaje geokompozytów to między innymi:

Geokompozyty filtracyjne - służą do oczyszczania wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ich budowa składa się spośród warstwy filtracyjnej (np. piasku) oraz warstwy geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe - służą do odprowadzania wody spośród terenów zalewowych lub podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się spośród warstwy drenażowej (np. żwiru) i geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne - służą do izolowania termicznie albo akustycznie budowli lub urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne - służą do ochrony przed erozją wodną i wiatrową. Ich budowa składa się spośród warstwy erozyjnej (np. maty spośród piasku) oraz geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem i utratą kształtu.